Stress skal forebygges!

Jeg har arbejdet i 7 år med stressproblematikken. Indsatsen i de sidste 20 år kan ikke siges at have haft nogen nævneværdig effekt på andre end dem som har fået personlig hjælp. Indsatsen har ikke haft succes og årsagen ligger i samfundets virkelighedssyn. Derfor udvider Complementum sit fokus til undgommen, så vi kan forebygge stress og fjerne de dybere årsager.

Stress forebygges bedst gennem de unge fra 7kl. til gymnasiet.
Nutidens elever har svært ved at lære i dag. Halvdelen af gymnasieeleverne oplever frustrationer, stress og føler stort pres. Folkeskoleeleverne oplever mobning og stress. Spiseforstyrrelser og selvskade kendes også på de fleste skoler. Årsagerne til problemerne, mener jeg kan føres tilbage en manglende identitet og lavt selvværd sammen med ydre miljømæssige årsager. Læs mere om mine tilbud til uddannelsessteder her.
Det gode liv med glæde og lykke uden stress
Ved at erkende, at vi er meget mere, end vi har lært. Har vi mulighed for at ændre vores virkeligheds opfattelse. Mindfulness er meget oppe i tiden og det er en positiv trend. Ved at aflære det vi har lært om, hvem vi er og lære sig selv at kende bliver det muligt at skabe det gode liv uden en følelse af at skulle kæmpe for det. Jeg vil gerne kontaktes om foredraget og hvordan du kan opnå det samme.
HeartMath® - metoden til et liv uden stress
HeartMath® er en videnskabelig og evidensbaseret metode til at fjerne og forebygge stress. Metoden styrker vores robusthed ved at aktivere vores parasympatiske nervesystem, derved stoppes produktionen af stresshormonerne. Træning med HeartMath metoden og biofeedback udstyr styrker immunforsvaret og hjertet. Amygdalas robusthed overfor stresssituationer øges. Lær mere om at bruge HeartMath her.