Hvad er Heartmath®

Heartmath er en videnskabelig og evidensbaseret træningsmetode der styrker din robusthed og evne til at modstå stress i hverdagen. Teknikken kræver fem minutters træning to gange dagligt. Med støtte fra et feedbacksystem kan du se dine fremskridt og træne dig til en god modstandsevne.

Metoden bygger på den videnskabelige viden der findes om hjertet og hvordan vejrtrækningen påvirker hjertet og og det limbiske system i hjernen som bestemmer den mængde af stresshormoner der bliver produceret af binyrerne.

Visualisering og vejrtræknings teknik

Vejrtrækningsøvelsen sammen med visualiseringen af at trække vejret igennem hjertet aktivere det parasympatiskenervesystem som så aktivere de regenerende systemer i kroppen. Jo bedre du bliver til Heartmathmetoden så vil du opleve en øget robusthed og modstandsevne. Dit åndedræt bliver dybere og det vil gøre dig sundere samtidig.

Det er videnskabeligt bevist at Heartmath styrker de evne til modstå stress og regenere dig derfor bruger jeg Heartmath til afstresse mine klienter. Heartmath dæmper amygdala reaktionen og stimulerer det parasympatiske nervesystem. Heartmath træning styrker din evne til at skabe koherens. Koherens betyder at kroppens forskellige systemer arbejder sammen og dermed styrker det kroppens selvhelbredende evner. Metoden øger produktionen ad DHEA hormonet som populært kaldes for ungdomshormonet. Det dannes udfra samme grundhormon som kortisol dannes af. Det øger vitaliteten, livsglæden, handlekraften, livsforlængende, opbygger muskelmasse, stimulerer nervesystemets vækst.

Du opnår følgende ved at bruge HeartMath®

Du vil opnå positive virkninger ved at træne med HeartMath-metoden, så du være i koherens eller hurtigt genskabe koherens tilstanden.

Medicinske: Blodtryks reduktion, diabetes, hjertesvigt, arytmier, astma, Øget produktion af DHEA, mindsket produktion af kortisol, ADHD

Andre: Stress, samarbejde, eksamens resultater, forbedret HRV, angst

Fakts om Heartmath® ved brug over tre måneder:

 • 18% forøget psykisk modstandskraft
 • 22% øget positiv livssyn
 • 12% færre stress symptomer
 • 17% reduceret følelse af tidspress
 • 17% øget produktivitet

Fordele ved at bruge HeartMath®:

 • Det er evidensbaseret - der ligger forskning bag metoden
 • Der er målbar effekt (ROI)
 • Håndgribeligt værktøj, Inner Balance, Emwave2 og Emwave Pro som dækker smartphones, tablets og computer
 • Teknikker der kan bruges “on demand”
 • Jeg er din personlige træner over en aftalt tid
 • Virksomheder får deres egen ambassadør

Jeg arbejder som Licenseret Heartmath Coach og arbejder individuelt med klienter, holder foredrag og workshops hos virksomheder. Heartmath indgår i mit stresscoaching koncept.

Jeg vil gerne vide mere om et HeartMath® forløb