Forebyg stress i uddannelsesinstitutionerne

Jeg synes det er forfærdeligt, at vi ikke har forstået at knække stresskurven. Stress er blevet en global folkesygdom ifølge WHO. WHO har sagt at stress vil rammes 20% af verden befolkning i 2020. EU forventer, at vi når dette allerede i 2015, altså om et år. Derfor arbejder jeg med unge, lærerne og forældrene for at skabe opmærksomhed på problemernes faktiske omfang. Netop fordi jeg har oplevet, hvad stress koster og ikke mindst, hvad det skaber af problemer eller ligefrem stress hos vores pårørende. Mange af vores livstilssygdomme kan føres tilbage til stress, ikke nødvendigvis et niveau vi er blevet bevidste om, tit opdager vi først stress når muren rammes eller lige før. Kredsløbet må brydes og det handler foredraget, workshoppen og mit kursus om. De viser hvordan I kan gøre ting anderledes og gøre jer fri af stress.

Sådan får de unge et godt studieliv uden stress
Dette foredrag henvender sig til lærerne, eleverne og forældrene fordi vi skal knække stress kurven. Det er lettest at gøre det med børn og unge, men det starter med os voksne, da vi er de unge rollemodeller, selvom de ikke vil være ved det. Foredraget handler om hvad vi hver især kan gøre indenfor fem basale livsområder , der virkelig har betydning for vores evne til at klare hverdagens omskiftlige og usikre hændelser.

Læs mere om foredraget - Sådan for unge et godt studieliv uden stress
Sådan skaber uddannelsesstedet et mindre stresset miljø
Denne workshop hendvender sig til lærerne. Den starter med, hvad kan vi selv gøre for at blive mindre stresset. Jeres udbytte vil omfatte viden om hvad i personligt kan gøre. Hvordan i observe hinandens stress og hvordan I kan italesætte det overfor hinanden og eleverne. I får genopfrisket hvad god kommunikation. Workshoppen er en blanding af videndeling og øvelser. Den bygger på jeres specifikke problemstillinger.

Jeg vil gerne kontaktes om workshoppen - Sådan skaber uddannelsesstedet et mindre stresset miljø
Styrk din energi og evne til at modstå stress
Kurset henvender sig til forældrene, lærerne og eleverne. Alle kan deltage sammen, men jeg anbefaler at hver gruppe består førnævnte grupper. kurset er praktisk og formålet er at styrke deltagerens modstandsevne og fleksibilitet overfor livets udfordringer. Udbyttet er forbedring af: overblik, koncentrationsevne, indlæring, hukommelse, lykke, glæde, overskud, energi, afbryde stress, styring med eget liv og sundhed. Hver gruppe er på max 15 personer. Det tager 5 ugentlige møder á 2timer. plus hjemme arbejde. Er det langt fra min bopæl finder vi en løsning.

Jeg vil gerne kontaktes om kurset - Styrk din energi og evne til at modstå stress